เขียนบทความ อย่างไรให้ได้เงิน

เขียนบทความ อย่างไรให้ได้เงิน

เขียนบทความ อย่างไรให้ได้เงิน
1. เลือกหัวข้อ:

เลือกหัวข้อที่ตัวเองถนัดหรือสนใจ
เลือกหัวข้อที่คนนิยมอ่าน
เลือกหัวข้อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
เลือกหัวข้อที่มีโอกาสสร้างรายได้
2. เลือกแพลตฟอร์ม:

เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับหัวข้อ
เลือกแพลตฟอร์มที่มีคนอ่านเยอะ
เลือกแพลตฟอร์มที่มีระบบการจ่ายเงิน
3. เขียนบทความ:

เขียนเนื้อหาให้น่าสนใจ
เขียนเนื้อหาให้มีประโยชน์
เขียนเนื้อหาให้ถูกต้อง
เขียนเนื้อหาให้ครบถ้วน
เขียนเนื้อหาให้น่าเชื่อถือ
4. โปรโมทบทความ:

แชร์บทความบนโซเชียลมีเดีย
แชร์บทความบนเว็บบอร์ด
แชร์บทความบนกลุ่ม Facebook
แชร์บทความบนเว็บไซต์
5. วิธีสร้างรายได้:

ขายโฆษณา
ขายสินค้า
ขายบริการ
รับเงินบริจาค
เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตร
ตัวอย่างแพลตฟอร์ม:

Blockdit: แพลตฟอร์มสำหรับเขียนบทความและแชร์ความรู้
Medium: แพลตฟอร์มสำหรับเขียนบทความและสร้างรายได้
TrueID: แพลตฟอร์มสำหรับเขียนบทความและสร้างรายได้
ContentShift: แพลตฟอร์มสำหรับรับงานเขียนบทความ
WorkVenture: แพลตฟอร์มสำหรับรับงานเขียนบทความ
คำแนะนำเพิ่มเติม:

ศึกษาหาความรู้
ฝึกฝนการเขียน
อดทนและมุ่งมั่น
สรุป:

การเขียนบทความให้ได้เงินต้องอาศัยการเลือกหัวข้อ เลือกแพลตฟอร์ม เขียนบทความ โปรโมทบทความ และเลือกวิธีสร้างรายได้